Novalis Turapori

НОВАЛИС ТУРАПОРИ на ОИКОС е прозрачен акрилен грунд за дърво. Използва се за основа под НОВАЛИС ЛЕНЬО ПРОТЕТИВО и НОВАЛИС ПАРКЕТ на ОИКОС. Лесно се обработва с шкурка. Продуктът прави равномерна абсорбцията на дървото, като насища порите и по този начин третираната повърхност става по-лесна за зашкурване. НОВАЛИС ТУРАПОРИ осигурява чувствително спестяване от крайния слой боя и спомага за естетическия ефект. Може да се нанася в затворени помещения, тъй като е без мирис, нетоксичен, незапалим и е безвреден за човека и околната среда.

Грунд под НОВАЛИС ЛЕНЬО ПРОТЕТИВО и НОВАЛИС ПАРКЕТ на ОИКОС

Преди да бъде нанесен продуктът, повърхността трябва да се почисти от прах и несвързани частици. Всички следи от замърсяване и мазнини, както и смолистата дървесина да се почистват с предназначен за това материал.

Нанася се една ръка НОВАЛИС ТУРАПОРИ с валяк, четка или пистолет (1,3 – 1,7 mm дюза) и след 6 часа повърхността се заглажда с фина шкурка. Основата трябва да е идеално изсъхнала (влажност под 15%).


ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ Novalis Turapori