Услуги

Проектиране

Проектиране, технически консултации. Изготвяне на интериорни проекти. Визуализации.

Mашинни хастарни мазилки

Полагане на машинни хастарни (гипсови, варо-гипсови, варови, варо-циментови) мазилки и системи.

Сухо строителство

Доставка и монтаж на системи за сухо строителство.

Окачени тавани

Доставка и монтаж на окачени тавани.
- акустични
- растерни модулни
- декоративни

Бои и мазилки

Полагане на интериорни и екстериорни декоративни бои и мазилки.

Топлоизолация

Доставка и монтаж на топлоизолационни системи

Декоративни профили

Монтаж на декоративни профили

Полагане на тапети